Ալեքսանդրապոլի աշուղական դպրոցը
Ալեքսանդրապոլի աշուղական դպրոցը

Ինչպիսի՞ ավանդույթներ ուներ Ալեքսանդրապոլի աշուղական դպրոցը, և ինչպե՞ս էին դրանք հաստատվել այստեղ: Ինչո՞ւ այստեղ կային նպաստավոր պայմաններ՝ աշուղական արվեստի զարգացման համար: Զրույց երաժշտագետ, Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտքարտուղար Հասմիկ Հարությունյանի հետ: