Երվանդ Սատրապը և նրա հաջորդները պատմական աղբյուրներում և հնագիտական նյութերում
Երվանդ Սատրապը և նրա հաջորդները պատմական աղբյուրներում և հնագիտական նյութերում

Երվանդունյաց թագավորության գահակալների մասին մեզ հասած պատմական տեղեկությունները խիստ փոքր ու կցկտուր են: Այդ ժամանակաշրջանի պատմական իրադարձությունների և դեմքերի մասին հարկավոր է կատարել մանրակրկիտ ուսումնասիրություն, որի դեպքում բացահայտվում են չափազանց կարևոր ու հետաքրքիր մանրամասնություններ: