Միջազգայնորեն ճանաչված՝ ազգային կրթություն:
Միջազգայնորեն ճանաչված՝ ազգային կրթություն:

Աշակերտները հնարավորություն կունենան հայերենով քննություն հանձնել և ընդունվել միջազգային ԲՈՒՀ-եր: «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիրը մտնում է գործնական փուլ: 2018-19 ուսումնական տարվանից այն ներդրվելու է Հայաստանի մարզերի ավագ դպրոցներում: