Երիտասարդ: Ո՞վ է երիտասարդը:
Երիտասարդ: Ո՞վ է երիտասարդը:

ՇՊՀ հոգեբանական ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Հայկուհի Կնյազյանը խոսում է երիտասարդի ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական, մանկավարժական և տարիքային առանձնահատկությունների մասին: