Յոհան Շտրաուսի քայլերգային ստեղծագործությունները (մաս 1)
Յոհան Շտրաուսի քայլերգային ստեղծագործությունները (մաս 1)

Այն մասին, թե ինչպիսի դեր ունեին քաղաքական զարգացումները՝ քայլերգային ստեղծագործությունների ստեղծման գործում: