Կենսունակ մշակույթ
Կենսունակ մշակույթ

Հարցազրույց ՌԴ Բալաշիխա քաղաքի "Նոյ" մշակութային տան տնօրեն Զոհրապ Սահակյանի հետ: