Վերականգնողական բժշկություն
Վերականգնողական բժշկություն

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում վերականգնողական բժշկությունը, ինչպիսի՞ ծառայություն է այն մատուցում, ո՞ր տեսակի հիվանդությունների դեպքում է այն ցուցված: