Հավատ և վստահություն: Ինչպե՞ս վերականգնել փոխադարձ վստահությունը
Հավատ և վստահություն: Ինչպե՞ս վերականգնել փոխադարձ վստահությունը

Վստահությունը սասանվում է կասկածից, սկեպտիցիզմից: Վստահությունն ավելի հեշտ է կորցնել, քան՝ շահել: