Հավատ և վստահություն: Ինչպես վերականգնել փոխադարձ վստահությունը հարաբերություններում:
Հավատ և վստահություն: Ինչպես վերականգնել փոխադարձ վստահությունը հարաբերություններում:

Վստահությունն ինչոր մեկի խոսքի կամ գործի հանդեպ լիակատար երաշխավորություն և ինչ-որ բանի ճշգրտության, հուսալիության վերաբերյալ ամբողջական հավաստիք ունենալն է: Վստահությունը սասանվում է կասկածից, սկեպտիցիզմից: Վստահությունն ավելի հեշտ է կորցնել, քան այդ վստահությունը շահել: