Ինտելեկտուալ խաղ 2
Ինտելեկտուալ խաղ 2

Ի՞նչ է գիտելիքը։ Ոչ այլ ինչ, քան գրանցված փորձ։ Գիտելիքները մարդուն կշիռ են տալիս, իսկ արարքները՝ փայլ։