Զբոսաշրջություն և երիտասարդ
Զբոսաշրջություն և երիտասարդ

Որքանով են երիտասարդները նպաստում տուրիզմի զարգացմանը և հակառակը՝ որքանով է զբոսաշրջությունը նպաստում երիտասարդների զարգացմանը: Այս կապի, ինչպես նաև ոլորտին առնչվող մի շարք խնդիրների, առաջարկների  մասին խոսելու ենք՝ 

ՄԱԿ-ի Շիրակի տուրիզմի զարգացման և հետազոտության կենտրոնի համակարգող, Station Tour -ի տնօրեն Նաիրա Գրիգորյան:

ՙՙԱրաքս՚՚ հյուրանոցի տնօրեն, , Ազգային արժեք ակումբի անդամ՝ Վարդան Սրտաշյան: