Գողացված Հայրենիքի համար
Գողացված Հայրենիքի համար

Œuvre d'Orient կազմակերպության կողմից ստեղծվել է արցախահայության աջակցության ծրագիր: 

Միացիր այս մեծ շարժմանը՝ այցելելով https://oeuvre-orient.com/  կայք կամ ձեր ներդրումը չեկով ուղարկելով Œuvre d'Orient, Z03A, 20 rue du Regard, 75006, Paris.